Rodo

Drogi Kliencie,

Bardzo dziękujemy Ci za korzystanie z naszych usług i produktów. Dziękuje za udzielone nam zaufanie i udzielanie pozytywnych opinii o naszej działalności.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

Chcielibyśmy Cię poinformować, że w tym emailu:

– Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, spełniamy poniżej nasz obowiązek informacyjny.
– Działania naszej firmy i polityka prywatności jest zgodna z RODO.
– Na końcu tego e-maila możesz dokonać swojej rezygnacji z otrzymywania wiadomości.

Poniżej spełniamy nasz obowiązek informacyjny i przedstawiamy  najważniejsze elementy nowej Polityki Bezpieczeństwa Danych OSOBOWYCH.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest firma iDEO Henryk Wudarczyk, 03-721 Warszawa ul. Jagiellońska 6 lok. 2, NIP: 527 101 59 15, REGON: 012754882

W jaki sposób możesz się skontaktować w sprawie swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się z nami emailowo pod adresem: wudarczyk.maciej@gmail.com

Do jakich celów przetwarzane są Twoje dane osobowe?

W czasie korzystania z naszych usług w firmie iDEO czy też poprzez witryny do niej należące, możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych niezbędnych do przygotowania umów realizujących Twoje zamówienia, wypełnienie formularza lub w inny sposób. Charakter podania danych jest dobrowolny.

Przetwarzamy Twoje dane:  

W celach realizacji przedmiotu umowy/ zamówienia: W przypadku powstawania umowy, formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Są one niezbędne to prawidłowego wykonania lub zrealizowania przedmiotu umowy czy zamówienia.

W celach marketingowych: naszych usług i produktów oraz informacje handlowe dotyczące współpracy, które podjęliśmy z naszymi partnerami biznesowymi, informacje o ich produktach i usługach, oraz w celu otrzymywania informacji handlowych.

W przypadku udzielenia zgody marketingowej, możesz ją w każdej chwili wycofać, co nie wywrze jednak wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.

W celach statystycznych i analizy biznesowej naszej działalności.

W celu realizacji przepisów prawa.

Podanie wszelkich danych ma zawsze charakter dobrowolny i polega na wypełnieniu formularza na jednej z podstron serwisu.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania naszej firmy i jej witryn. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą/ komu udostępniamy: Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim i będą one przetwarzane przez  iDEO Henryk Wudarczyk. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje gdy udostępnienie jest koniecznie w celu realizacji usługi (np. Firmy kurierskiej, biuru księgowemu, firmie hostingowej, obsługi marketingowej). W takiej sytuacji powierzamy dane podmiotom wykonawczym na podstawie pisemnej umowy. W takiej sytuacji niniejsze podmioty nie są uprawnione do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca może z nich skorzystać jedynie do celów realizacji umowy, tylko w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem.

Dodatkowo Twoje dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Przez jaki okres przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Naszym celem jest przetwarzać Twoje dane osobowe tak krótko jak to możliwe. W poszczególnych przypadkach jest to:

– w celu realizacji umowy twoje dane będą przetwarzane przez okres realizowania przez nas Umowy.

– w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody – do momentu jej cofnięcia. Np. Cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

Twoje nowe prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, czy też przeniesienia. Posiadasz również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest GIODO. Więcej o sposobie realizacji swoich praw dowiesz się z Polityki Prywatności.

Czy Twoje dane będą profilowanie?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Jeśli chcesz wycofać wszystkie zgody marketingowe, które dotychczas nam udzieliłeś, skorzystaj z linka na końcu tej wiadomości o treści Rezygnacja lub odpisz na ten email wpisując: STOP.