Polityka Ochrony Prywatności

Polityka ochrony prywatności

 1. Zakres obowiązywania i zgoda na postanowienia

Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.), jest firma iDEO Henryk Wudarczyk.

 1. Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez firmę iDEO. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie firmy iDEO.
 2. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez firmę iDEO w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej w witrynie sklepu https://suknie-duzerozmiary.pl i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie Ofert i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.).
 3. Użytkownik, który korzysta z witryny sklepu https://suknie-duzerozmiary.pl, pobiera aplikację mobilną
  ( jeżeli taka jest udostępniona przez firmę iDEO) lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu iDEO oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem iDEO oraz niniejszą Polityką Prywatności.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w w witrynie sklepu https://suknie-duzerozmiary.pl lub aplikacji mobilnej może zostać przekierowany do zewnętrznych w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą firmy iDEO. Polityka ochrony prywatności, obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach określonych poniżej.
 5. Pozyskiwanie i magazynowanie danych
 6. Dane Konta i dane profilowe: Użytkownicy zakładający Konto mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać będzie dane takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu oraz powiązane informacje, w tym zdjęcia załączone przez Użytkownika.
 7. Transakcje: Firma iDEO może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe umożliwiające Kupującemu i Sprzedającemu zawarcie umowy, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez firmę iDEO w ramach https://suknie-duzerozmiary.pl
 8. Obsługa Użytkownika: Firma iDEO w ramach https://suknie-duzerozmiary.pl może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności.
 9. Formularz kontaktowy: firma iDEO w ramach https://suknie-duzerozmiary.pl może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z firmą iDEO za pośrednictwem formularza kontaktowego na witrynie. Dane te są niezbędne w celu zawarcia umowy sprzedaży w ramach https://suknie-duzerozmiary.pl . Firma iDEO jest uprawniona do gromadzenia danych dotyczących komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza kontaktowego. Firma iDEO zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wspomniany powyżej formularz kontaktowy, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników.
 10. Dane gromadzone przez witrynę i urządzenia mobilne: Firma iDEO jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej iDEO lub usług podmiotów zewnętrznych.
 11. Uzupełnianie pozyskanych danych: Firma iDEO jest uprawniona do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.
 12. Ankiety: Dodatkowo, okazjonalnie, w drodze ankiet, za zgodą Użytkownika, przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio na witrynie https://suknie-duzerozmiary.pl, firma iDEO zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty oczekiwań Kupującego. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
 13. Konkursy: Okazjonalnie w witrynie sklepu https://suknie-duzerozmiary.pl mogą być organizowane konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, mogą być za ich zgodą wykorzystywane do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkownika używane są do promowania kolejnych produktów. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach.
 14. Akcje promocyjne: Okazjonalnie w witrynie sklepu https://suknie-duzerozmiary.pl organizowane mogą być akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.

III. Ciasteczka (pliki cookies) i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych:

 1. Firma iDEO jest uprawniona do gromadzenia w ramach w witrynie sklepu https://suknie-duzerozmiary.pl danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Pliki cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lokalnym lub innym urządzeniu podczas gdy odwiedzasz różne strony WWW w sieci Internet. Plik “cookie” zazwyczaj zawiera:
 2. podstawowe informacje na temat nazwy strony WWW, z której pochodzi,
 3. „długość życia” ciasteczka – czyli jaki ustawiony jest czas jego istnienia na Twoim komputerze,
 4. przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną WWW.

Pliki “cookies” (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony WWW. Ciasteczka używane są najczęściej w celu optymalizacji procesu korzystania ze stron WWW. Stosowane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości strony WWW.

 1. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z witryny https://suknie-duzerozmiary.pl .
 2. Firma iDEO może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych lub w aplikacji mobilnej https://suknie-duzerozmiary.pl . Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności przyjętym przez te podmioty.
 3. Zakres użytkowania gromadzonych danych
 4. iDEO może udostępniać gromadzone dane innym serwisom internetowym prowadzonym przez firmę iDEO.
 5. Firma iDEO nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzą następujące okoliczności:
 6. firma iDEO może współpracować z podmiotami zewnętrznymi w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności;
 7. firma iDEO zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym do tego upoważnionych.
 8. W ramach przyjętej Polityki Prywatności firma iDEO zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach firmy iDEO.
 9. Firma iDEO może udostępniać zgromadzone dane ale zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez firmę iDEO.

 

 1. Firma iDEO jest uprawniona do użytkowania gromadzonych i przechowywanych danych w witrynie www.fajerwerkionline.pl w następujących celach:
 2. zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzenia kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;
 3. przygotowania i dostosowania najlepszej oferty Kupującemu;
 4. monitorowania realizacji transakcji i dostawy w jej ramach;
 5. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
 6. przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług;
 7. egzekwowanie przestrzegania Regulaminu iDEO, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć;
 8. realizacji umów zawartych w ramach sprzedaży własnej prowadzonej przez firmę iDEO wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów.
 9. Firma iDEO jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w witrynie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.
 10. Udostępnianie danych
 11. iDEO może udostępniać gromadzone dane innym serwisom internetowym prowadzonym przez firmę iDEO.
 12. Firma iDEO nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzą następujące okoliczności:
 13. firma iDEO może współpracować z podmiotami zewnętrznymi w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności;
 14. firma iDEO zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym do tego upoważnionych.
 15. W ramach przyjętej Polityki Prywatności firma iDEO zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach firmy iDEO.
 16. Firma iDEO może udostępniać zgromadzone dane ale zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez firmę iDEO.
 17. Użytkownik a metody kontroli i zarządzania swoimi danymi
 18. Wgląd, edycja i usuwanie danych: Użytkownicy, którzy utworzyli Konto mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w iDEO są poprawne. Dane Użytkownika mogą być modyfikowane lub usuwane przez Użytkownika na stronie https://suknie-duzerozmiary.pl.
 19. Wybór podmiotów zewnętrznych: Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach firmy iDEO, np. Google Adwords, umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na stronie http://www.youronlinechoices.com lub http://www.networkadvertising.org.
 20. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

VII. Bezpieczne przechowywanie danych

Wszystkie zbierane przez firmę iDEO za pomocą witryny https://suknie-duzerozmiary.pl  dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z firmą iDEO, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z wymogami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Pytania

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: ideo.reklamacje@gmail.com